Bezdrátové technologie

v naší síti

Níže jsou uvedeny nejběžnější bezdrátové technologie používané v naší síti. Každoročně celou naší síť modernizujeme dle dostupných standardů. Upřednostňujeme kvalitu, stabilitu a celkovou dostupnost hardware.
 • Bezlicenční pásmo

  Wi-Fi se liší v rychlostech, dosahu, frekvencích a dalších technických parametrech, což umožňuje použití ve široké škále scénářů.
 • Licencované pásmo

  Licencovaná pásma určená pro provozování rádiových spojů pro business přípojky, poskytovatelé internetu nebo další potřeby.

Bezlicenční pásmo 2,4 GHz, 5GHz, 6GHz

 1. 802.11b: Úplně první verze Wi-Fi standardu, která byla uvedena na trh v roce 1999. Podporovala maximální rychlost přenosu dat 11 Mbps v pásmu 2,4 GHz.
 2. 802.11a: Byla uvedena na trh také téhož roku 1999 s podporovanou rychlostí až 54 Mbps, ale pracovala ve frekvenčním pásmu 5 GHz.
 3. 802.11g: Tento standard byl vydán v roce 2003 a umožňoval rychlosti až 54 Mbps v pásmu 2,4 GHz. Byl zpětně kompatibilní s 802.11b.
 4. 802.11n: Byl vydán v roce 2009 a přinesl vylepšenou rychlost a dosah. Podporoval rychlosti až 600 Mbps a používal technologie jako MIMO (Multiple Input, Multiple Output) pro zlepšení výkonu.
 5. 802.11ac: Standard označován též jako Wi-Fi 5, který byl uveden v roce 2013. Nabízí rychlosti až 1,3 Gbps a funguje v pásmu 5 GHz. 802.11ac se nejčastěji používá v širších kanálech.
 6. 802.11ax: Známe taky jako Wi-Fi 6, byl standardizován v roce 2019. Wi-Fi 6 nabízí vylepšený výkon v hustě obydlených prostředích, podstatně nižší latenci (odezvu) a vyšší efektivitu. Může dosáhnout rychlostí úctyhodných až 10 Gbps.
 7. 802.11ay: Tento standard, označovaný jako WiGig, je navržen pro velmi vysokorychlostní bezdrátové spojení v pásmu 60 GHz. Má potenciál dosáhnout rychlostí až 20-40 Gbps, ale je vhodný spíše pro spoje mezi budovy.
 8. 802.11be: Známe taky jako Wi-Fi 7, tento standard představuje další generaci Wi-Fi s důrazem na vyšší rychlosti, ještě nižší latenci a lepší výkon v hustých síťových prostředích. Funguje ve všech třech pásmech (2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz), aby bylo možné plně využít zdroje spektra.

Bezlicenční pásmo pro páteřní spoje 10 GHz, 17GHz, 24GHz, 80GHz

Pásma 10,14,24 a 80 GHz je část elektromagnetického spektra, která se používá pro různé komunikační účely.

 • Frekvence: Pásmo 10 GHz se nachází v oblasti mikrovlnného spektra. Jeho frekvence je 10,300 až 10,600 MHz.
 • Frekvence: Pásmo 17 GHz se nachází v oblasti mikrovlnného spektra. Jeho frekvence je 17,7 až 18,1 GHz
 • Frekvence: Pásmo 24 GHz se nachází v oblasti mikrovlnného spektra. Jeho frekvence je 24,05 až 24,25 GHz.
 • Frekvence: Pásmo 24 GHz se nachází v oblasti mikrovlnného spektra. Jeho frekvence je 71-76 GHz a 81-86 GHz.

Pásma 10,17,24 a 80 GHz je důležité pro moderní komunikační systémy. Jedná se o klíčovou součást bezdrátových sítí a dalších technologií. Pásma se používají pro různé aplikace, jako jsou mikrovlnné spojeradarysatelitní komunikace a bezdrátové sítě.

Využití rádiového spektra: https://spektrum.ctu.cz/